KURUMSAL

Misyon ve Vizyonumuz

Köşe Yazıları

ALİ HAN KIRLI

DİKKAT İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ!

BARIŞ ERDOĞAN

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM SEVGİLİ BODRUM’ LULAR

OSMAN CAVİT İYİGÜN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM VE SEVGİ TOHUMU

Basında Bugün Vergi Boyutu

İş İlanları

 

MİSYONUMUZ
 
Odamızın kurulları, komiteleri ve tek tek üyelerimizin gönüllü katılımı ile mesleğimizin ve meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve yararını arttırmak, 
Meslek yasamız ve yönetmelikler ile yönergelerdeki eksik, antidemokratik ve hatalı hükümlerin giderilmesi ile meslek yasamızın demokratikleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, öneriler hazırlayarak meslek birliğimiz kanalıyla çözüm bulmak,
Mesleki örgütümüzü güçlendirmek, kamuoyunda etkinliğini artırmak, mesleğin tanıtımını yapmak ve önemini vurgulamak,
Meslek mensuplarımızın; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin arttırılması, sorunlara çözüm bulunması ve kamuoyunda saygınlığının artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
Meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, mesleki etik ve ahlaki kurallara uyulmasını sağlamak, dayanışma ruhu ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak,
Toplumumuzun aydın kesiminden olmanın sorumluluğu içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşabilmesine, demokrasinin ülkemizde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesine katkıda bulunmak.

 

VİZYONUMUZ
 
Tüm Oda üyelerimizin meslek yasası ve meslek etik kurallarına uygun olarak mesleklerini yapmalarını sağlamak; 
İçinde bulunduğumuz dönemin bir gereksinimi olarak sürekli eğitim ile meslektaşlarımızın bilgi donanımı artırmak, güncellemek ve yenilemek; 
Dünyadaki muhasebe meslek mensupları ve meslek örgütleri için önem taşıyan değerleri ve bu ülkelerin uygulamadaki tecrübelerinden yararlanarak bu deneyimleri ülkemizdeki meslek mensupları ve meslek örgütleri için yaşama geçirmek; 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını ve Türkiye Denetim Standartları’nı ülkemizin koşullara göre düzenleyerek ulusal muhasebe standartları ve ulusal denetim standartlarını gerçekleştirmek; 
Meslek mensubumuzun bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri tanımasını ve kullanmasını sağlamak ve küresel rekabete ayak uydurabilmesinin yöntemlerini geliştirmek; 
Meslek mensubumuzun bilgi yönetimi konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak; muhasebe meslek hukukunu oluşturmak,
Meslek örgütünde ve meslektaşlarımızın bürolarında kaliteli hizmet verilmesi için hizmetlerde toplam kalite yönetimini öne çıkarmak; 
Sosyal sorumluluk açısından sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşlar ile sağlıklı, kalıcı ilişkiler kurmak