KÖŞE YAZILARI

YENİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KANUNU

Köşe Yazıları

ALİ HAN KIRLI

DİKKAT İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ!

BARIŞ ERDOĞAN

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM SEVGİLİ BODRUM’ LULAR

OSMAN CAVİT İYİGÜN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM VE SEVGİ TOHUMU

Basında Bugün Vergi Boyutu

İş İlanları

 

YENİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KANUNU 

----------------------------------------------------------    

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  29 Haziran 2012 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni yasal  düzenlemelerle  Bireysel Emeklilik Sistemi,  devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşviklerden daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur.

Yeni yasal düzenlemeler, Bireysel Emeklilik Sistemi dâhilindeki katılımcılara birçok avantajlar sağlamaktadır.

a) Katkı payı ödeme aşamasında

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren  ödediğiniz her katkı payının %25’ine karşılık gelen tutar, Devlet Katkısı olarak adınıza yatırılmaya başlanacaktır. Devlet Katkısı uygulaması ile ilgili olarak:

- Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %25'ine kadar Devlet Katkısı elde edilebilecektir. Ancak  Devlet Katkısı’na kademeli olarak hak kazanılacaktır. Katılımcılardan;

-  en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15'ine, 

-  en az 6 yıl kalanlar yüzde 35'ine,

-  en az 10 yıl kalanlar yüzde 60'ına,

-  10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaş koşulunu da yerine getirenler Devlet Katkısının %100’üne hak kazanacaktır.

Sisteme 01 Ocak 2013 tarihinden önce dâhil olmuş katılımcılara da  yeni yasal düzenleme ile ayrı bir fayda sağlanmaktadır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Sistemde;

- 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,

- 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,

- 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

Devlet Katkısı’na hak ediş süresi eklenecektir.

- 29 Mayıs 2012 tarihinden önce Sistemde bulunan ve 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Devlet Katkısı alamayacaktır.

b) Birikimlerin ödenmesi aşamasında

Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Sistemden ayrılma durumunda uygulanan stopaj kesintisinin, tüm birikim üzerinden yapılması uygulaması yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 29 Haziran 2012’den 2 ay sonra sonlanacaktır. Bu tarihten itibaren, bireysel emeklilikte stopaj kesintisinin sadece irat (gelir) üzerinden uygulanması söz konusu olacaktır.

İrat üzerinden uygulanacak stopaj oranları:

- 10 yıldan önce sistemden ayrılanlar için %15

- Sistemde 10 yıl katkı payı ödemiş olmakla birlikte 56 yaşından önce ayrılanlar için %10,

- Sistemde 10 yıl katkı payı ödeyerek 56 yaşında emeklilik hakkını kazananlar için %5 olacaktır.

c) İşveren açısından

Yeni yasal düzenlemeler katılımcıların yanı sıra işverenlere de ciddi avantajlar getirmektedir. Mevcut uygulamada işverenler, çalışanları için ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarını, aylık brüt ücretin yüzde 10’unu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde doğrudan gider yazarak, Kurumlar Vergisi matrahından indirebilirken, yeni yasada yüzde 10’luk vergi avantajı oranı, yüzde 15’e çıkarılmaktadır.

d) Vakıf ve sandıklardan aktarım

Vakıf ve sandıklardan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarım daha cazip hale geldi. Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üye veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliğe haiz meslek kuruluşu veya sair ticari şirketlerinin emeklilik taahhüt planları kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki birikim ve taahhütlerine ilişkin tutarları kısmen veya tamamen, 31 Aralık 2015 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılabilecektir.

Söz konusu kurumların, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarımı amacıyla yapacakları taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarında 31 Aralık 2015 tarihine kadar Katma Değer Vergisi muafiyeti getirilmiştir. Belirlenmiş katkı esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt planlarından yapılacak aktarımlarda ise yetkili organ kararı aranmayabilecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden aktarılan tutarlar daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır.

Aktarım amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Aktarıma ilişkin yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bu avantajlara ek olarak, aktarım yoluyla sisteme dâhil olacak katılımcılardan giriş aidatı dâhil herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

 

 

Mehmet AKDOĞAN

SMMM