KÖŞE YAZILARI

MUHASEBE MESLEĞİ VE ETİK UYGULAMALAR

Köşe Yazıları

ALİ HAN KIRLI

DİKKAT İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ!

BARIŞ ERDOĞAN

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM SEVGİLİ BODRUM’ LULAR

OSMAN CAVİT İYİGÜN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM VE SEVGİ TOHUMU

Basında Bugün Vergi Boyutu

İş İlanları

 

MUHASEBE MESLEĞİ VE ETİK UYGULAMALAR

                                                                                                                                                                     

BİRGÜL UÇAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Meslek Etiği Komisyonu Başkanı

 

27 Mart 2014 Tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan " Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ " ile etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarının belirlenmesi ile ilgili tebliğ yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Meslek etiğinin tanımını yapmak gerekirse, meslek grubunun mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerini belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet  ideallerini  korumayı amaçlayan ilkeler olarak tanımlayabiliriz.

 

Etik ile ilgili uluslar arası çalışmalar 1990 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu ( IFAC ) tarafından başlatılmıştır. 3568 sayılı yasa kapsamında 2007 yılında Türmob Meslek Mensuplarının uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. 2009 yılından itibaren her yıl Türmob tarafından Türkiye Etik Kongreleri düzenlenmektedir.

 

Son olarak 27 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yürürlüğe giren tebliğ ile beraber Muhasebe Meslek Mensupları uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle Etik Eğitimine tabi tutulacaklardır.

 

Bu eğitimlerde;

a) Etik bilgisi;

1) Muhasebede etik beklentiler ve tehditler,

2) Muhasebe skandalları ve itibar ile güvenin yeniden kurulmasının önemi,

3) Etik Teoriler,

4) Ahlaki Gelişim Teorisi,

5) Muhasebede ahlaki düşünce geliştirme.

b) Etik duyarlık;

1) Mesleki nitelikler,

2) Muhasebede Etik Standartlar ve ahlaki davranış kuralları,

3) Meslek Mensubunun mesleğe olan sorumluluğu,

4) Meslek Mensubunun müşteriye olan sorumluluğu,

5) Meslek Mensubunun kamuya olan sorumluluğu,

6) Disiplin suçları.

c) Etik karar verme;

1) Etik karar verme modelleri,

2) Muhasebede etik sorunlar,

3) İlke bazlı yaklaşım ve mesleki yargı,

4) Denetçinin bağımsızlığı,

5) Gerçeğe uygun finansal raporlamanın önemi ve kazançların yönetimi,

6) İşletmelerde sosyal sorumluluk muhasebesi ve sosyal raporlama,

7) İşyeri etiği,

8) Kültürlerarası etik,

9) İşletmelerde etik ortam ve kurumsal yönetişimin önemi,

10) Muhbirlik politikası.

Konularının eğitimleri verilecektir.

 

   Bu eğitimlerde Eğitim bedelleri Birlik tarafından belirlenir. Belirlenen bu tutar memur maaş taban aylığı katsayısının elli sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan çok olamaz. Etik eğitiminin bedelinin belirlenmesi durumunda bu bedel, eğitime kayıt öncesinde Birlik tarafından belirlenerek duyurulan banka hesaplarına katılımcı tarafından yatırılacaktır. Belirlenmiş eğitim bedelinin ödenmemesi durumunda eğitim kaydı yapılmaz.  

Mesleki faaliyete başlayacak veya hâlihazırda çalışmakta olan meslek mensuplarından, bağlı oldukları Oda ile etik sözleşmesi yapmak isteyenler, etik eğitimi almak üzere TURMOB tarafından oluşturulan etik eğitimi internet sitesi üzerinden eğitim kaydını yaptırıp odaya bildireceklerdir. Etik eğitimi tamamlayarak etik eğitimi tamamlama belgesi almış meslek mensupları ile bağlı oldukları Oda arasında Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi iki örnek olarak imzalanacaktır. Daha sonra  Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi imzalayan meslek mensuplarının listesi, takip eden ayın ilk haftasından başlayarak düzenli olarak bağlı oldukları odanın internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

 

Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi; meslek mensubunun 3568 sayılı Kanuna, bu Kanun ile ilgili yönetmelik, tebliğ, genelge ve mecburi meslek kararlarına uyumsuz tutum ve davranışta bulunduğu disiplin kurullarınca tespit edilmesi halinde oda yönetim kurulunca tek taraflı olarak feshedileceği gibi; meslek mensubunun mesleki faaliyetini terk etmesi veya meslek ruhsatını Birliğe iade etmesi halinde oda yönetim kurulu kararına istinaden tek taraflı isteği ve Odaya bildirimde bulunması halinde meslek mensubu tarafından da feshedilebilir.

 

Sonuç olarak yıllardır şirket yolsuzluklarında denetçiler ve muhasebe meslek mensupları hedef gösterilmiş,  yayımlanan bu tebliğ mesleki  etik ilkelerin ve muhasebe mesleğinin temel taşlarından biri olacaktır.