KÖŞE YAZILARI

İŞLETME KOOPERATİFLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU AÇISINDAN NACE FAALİYET KODLARININ ÖNEMİ

Köşe Yazıları

ALİ HAN KIRLI

DİKKAT İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ!

BARIŞ ERDOĞAN

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM SEVGİLİ BODRUM’ LULAR

OSMAN CAVİT İYİGÜN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM VE SEVGİ TOHUMU

Basında Bugün Vergi Boyutu

İş İlanları

 

 

İŞLETME KOOPERATİFLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

AÇISINDAN NACE FAALİYET KODLARININ ÖNEMİ

 

                                                                                                                      Sonol MUTLUAY

                                                                                                                             SMMM

   

 

        Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla risk değerlendirmesi gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gibi birçok yükümlülük 01 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

 

         02.08.2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile 50' den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi 01.01.2014 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır.

 

         İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin takibi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bütün işyerlerini kapsayacak şekilde ''İş Sağlığı ve Güvenliği – Kayıt Takip ve İzleme Programı'' (İSG-KÂTİP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hizmete sokulmuştur.

 

      Bakanlıkça iş yerlerine gönderilen yazıda, 01.01.2014 tarihi itibariyle İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin, söz konusu sisteme (İSG-KÂTİP) girilmesi gerektiği, mevcut veri tabanının Bakanlığın İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile eş zamanlı olarak paylaşıldığı da belirtilmiştir. Yani denetimlerin büyük ölçüde bu veri tabanı üzerinden yürütüleceği anlaşılmaktadır.

 

         Durumla ilgili özellikli bir konuda; İşletme Kooperatiflerinin Nace kodundan kaynaklı karşılaştığı sıkıntıdır. Amacı olan konutları tamamlayıp kat maliklerine teslimi ile kat mülkiyetine geçilen Konut Yapı Kooperatiflerinin neredeyse tamamında Sosyal Tesislerin varlığından dolayı, dönüşüm yaşanarak İşletme Kooperatifine geçiş yapılmaktadır. Mevcut Nace faaliyet kodu Konut Yapı Kooperatifleri için ( 41.20.02 ) çok tehlikeli sınıfta görünmesi sebebiyle Nace kodu değişikliği yaptırmamış birçok İşletme Kooperatifinin 01.01.2014 de yükümlülüğü başlamış görünmektedir. Oysa fiili durumda Site Yönetimi görevi dışında bir çalışması olmayan İşletme Kooperatiflerinin,  büyük ölçüde veri tabanı üzerinden yapılacak bir denetim sonucunda bir takım yaptırımlarla karşılaşmamaları için;

 

         Vergi Dairesince yaptıracakları yoklama sonucunda güncellenen Nace faaliyet kodunu,  alacakları Mükellefiyet Durum Belgesini, Ticaret Odasına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekir.