KÖŞE YAZILARI

ETİK YAPILACAK DOĞRU İLE YAPMAYA HAKKIN OLAN ARASINDAKİ FARKI BİLMEKTEDİR

Köşe Yazıları

ALİ HAN KIRLI

DİKKAT İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ!

BARIŞ ERDOĞAN

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM SEVGİLİ BODRUM’ LULAR

OSMAN CAVİT İYİGÜN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM VE SEVGİ TOHUMU

Basında Bugün Vergi Boyutu

İş İlanları

 

ETİK YAPILACAK DOĞRU İLE

YAPMAYA HAKKIN OLAN

ARASINDAKİ FARKI BİLMEKTEDİR

 

 

                                                                                               Birgül Uçar

                                                                                                   SMMM

 

 Öncelikle demokratik geçen seçim sürecinin ardından tekrar odamız dergisine yazı yazmanın heyecanıyla yönetimde görev alan arkadaşlarımıza görev süresince mesleğimize, meslektaşlarımıza ve kentimize yönelik saldırılara karşı, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik insan yaşamına ve gelişimine olan saygı, hakkaniyet, açıklık, yeterlilik ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak çalışmalarını sürdürme temennisinde bulunarak yazıma başlamak istiyorum.

 

Toplum tarafından uyulması zorunlu olan kuralların yasalara bağlanması gerekir. Çünkü aldatma, çalma ve dolandırma gibi kurallar yasaya bağlanabilirken nitelikleri itibariyle doğruluk, fazilet ve fedakârlık gibi değerlerin yasalara bağlanması neredeyse imkânsızdır.

 

Meslek etiği, mesleki faaliyetlerin sürdürülmesi aşamasında ahlaki ve mesleki ilkelere göre hareket etme disiplini olarak kabul edilir.

 

  Meslek mensuplarının meslek onuruna yakışır şekilde hareket edebilmeleri için iyi bir yeteneğe sahip olmaları gerekir.

 

Bu yeteneğe ulaşmadan en önemli unsur iyi bir mesleki eğitime ve deneyime sahip olmaktır.

 

   Toplum meslek mensubundan güvenilir bilgiler sunmasını bekler.  Muhasebe mesleğinin kamu yararına hizmet vermesi nedeniyle meslek mensubunda topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmiş olması gerekir. Bu gelişimi sağlayacak olan, meslek mensubunun etik anlayışı olacaktır. Bu bağlamda meslek mensubunda bulunması gereken en önemli özellikler; dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki özen ve titizlik, sosyal sorumluluk ve bağımsızlıktır.

 

    Toplumda sosyal sorumluluk kavramından yola çıkarsak muhasebe ile ilgili taraflara yanıltıcı bilgi verilmemesi bu kavramın gerekliliğinden ortaya çıkmıştır.

 

    3568 sayılı yasaya göre meslek mensubu mesleği icra ederken kamuya ve devlete karşı sorumluluk duygusu içinde hareket etmek zorundadır. Çalışma Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmeliğin 8. Maddesinde sosyal sorumluluk başlığı altında şu açıklamalara yer verilmiştir; ‘’Meslek mensupları mesleği icra ederken topluma ve devlete karşı sorumluluk taşırlar. Meslek mensupları ilgili yönetmelik çerçevesinde ve mesleki eğitiminde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak zorundadırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.’’

 

Uluslararası alanlarda muhasebe mesleğinde etikle ilgili çalışmalar üç başlık altında toplanmıştır.

 

- Şirketlere etik memurların atanması

 

- Etik konusunda muhasebe meslek birliklerin yayınları

 

- Şirket yıllık genel kurullarında gündeme etiğin dahil edilmesi

 

Toplumları zengin ve mutlu yapan doğal kaynaklardan çok, yetişmiş ve kaliteli insan gücü ve bu insan gücünün iyi yönetilmesidir. Bir toplumdaki iş ahlakı, o toplumdaki işgücünün kalitesinin önemli bir göstergesidir. Herkesin çalışmadan zengin olmayı hayal ettiği, kısa ve haksız yoldan para kazanmanın her şeklinin doğru kabul edildiği, mesleki etik değerlerin ve iş ahlakının oluşmadığı bir toplumdan gelişmişlik beklemek doğru olmaz.

 

ETİK YAPILACAK DOĞRU İLE YAPMAYA HAKKIN OLAN

ARASINDAKİ FARKI

BİLMEKTİR.

 

Etik değerlerin önemsendiği bir yaşam dileklerimle…